Informatie van Konica Minolta

Maatregelen om de gevolgen van het coronavirus op de beschikbaarheid van producten en diensten op te vangen

Diegem, dinsdag 17 maart 2020
 
Beste klant,

Als betrouwbare zakenpartner willen we u informeren over de gevolgen van het coronavirus voor onze productie en (service)leveringsmogelijkheden.

De werkzaamheden in onze productiefaciliteiten en magazijnen in China worden geleidelijk hervat tot een stabiel niveau, dat erop gericht is de achterstand die is ontstaan door het sluiten van deze fabrieken en andere coronavirus-gerelateerde effecten (bijv. vertragingen door leveranciers) weg te werken. Konica Minolta Group Operations buiten China stellen ons en onze Europese magazijnen in staat om binnen afzienbare tijd aan de vraag van onze klanten tegemoet te komen. We kunnen vertragingen en tekorten echter niet uitsluiten (afhankelijk van het product en/of de service), ondanks dat we in hoog tempo werken om de gevolgen voor uw bedrijfsactiviteiten zo klein mogelijk te houden. Werkzaamheden en leveringstermijnen kunnen variëren en kunnen in de komende weken wijzigen als gevolg van een capaciteitstekort bij de afdelingen inkoop en logistiek, en omdat transport- en werkrestricties afhangen van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

Daarom bekijken we continu ons leverings- en toewijzingsbeleid en proberen we zo veel mogelijk op voorraad te hebben voor Konica Minolta wereldwijd. Neem contact op met uw lokale Konica Minolta Account Manager voor de status van uw bestellingen. Hij/zij kan specifieke vragen beantwoorden.

De beschikbaarheid van onze dienst is sterk afhankelijk van de eigen buitendienst van Konica Minolta. Momenteel zijn er meer dan 2500 engineers aan het werk in 35 Europese landen. Deze engineers zorgen voor het onderhoud aan producten en dienstverlening. Aangezien onze medewerkers bij klanten langsgaan, vormt ons servicemodel momenteel een potentieel risico voor zowel onze klanten als onze medewerkers. We zullen daarom aanpassingen in ons servicemodel doorvoeren om zo veel mogelijk gebruik te maken van services op afstand: Aangezien de meeste Konica Minolta-producten zijn ontworpen als IoT-apparaten, -platforms of -toepassingen die externe connectiviteit mogelijk maken, verbinden we uw apparaat met Konica Minolta-backend-systemen. Hierdoor kunnen uw Konica Minolta-producten op afstand worden onderhouden. Elk incident dat zich voordoet, wordt zoveel mogelijk op afstand opgelost zonder tussenkomst ter plaatse. Alleen als de connectiviteit gewaarborgd moet worden of hardware moet worden vervangen, zal een servicemedewerker u bezoeken.

We moedigen alle medewerkers aan (en blijven ze informeren) hun welzijn en hun sociale omgeving nauwlettend in de gaten te houden en voorzorgsmaatregelen te nemen om de risico's van infecties te minimaliseren, zoals uitgebreide hygiënemaatregelen, niet deelnemen aan grote evenementen, vergaderen via online media en, indien mogelijk, werken vanuit huis. Reizen van en naar risicogebieden is niet meer toegestaan. We werken volgens de overheidsrichtlijnen voor het geval een medewerker besmet raakt. Ook hebben we maatregelen getroffen om het risico op besmetting van anderen zo veel mogelijk te beperken (quarantaine). Zoals tijdens ziekte of vakantie, kunnen wij bij uitval van personeel een beroep doen op andere gekwalificeerde service engineers om de gevolgen voor uw bedrijf te beperken.

Konica Minolta in Japan heeft een coronavirus-taskforce opgezet die de situatie en de huidige ontwikkelingen in China, Europa en elders nauwlettend in de gaten houdt en ook maatregelen treft om de beschikbaarheid van systemen en services in de toekomst te waarborgen. Daarnaast heeft Konica Minolta een wereldwijd continuïteitsplan opgesteld met daarin regelmatige fabrieksinspecties, evaluatie van alternatieve leveranciers, enz. om een soepel lopende leveringsketen te garanderen.

Wij informeren u tijdig indien deze omstandigheden veranderen. Neem contact op met uw lokale Konica Minolta Account Manager voor specifieke vragen over uw situatie.

Met vriendelijke groet,
  
Xavier Biermez
Gedelegeerd bestuurder
Konica Minolta Business Solutions Belgium NV

 

FAQs Coronavirus

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen

Download de FAQ
FAQ PDF