Konica Minolta publiceert Diversity Management Commitment

| 31 mei 2023

Het bedrijf streeft ernaar personen te helpen floreren en collectieve intelligentie te faciliteren

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) heeft aangekondigd dat het zich als groep zal inzetten voor diversiteitsbeheer, vanuit de visie om alle groepsleden over de hele wereld te ondersteunen om succesvol te functioneren op het werk.


Diversity Management Commitment van Konica Minolta Group (inleiding)
We verwelkomen en waarderen alles wat een medewerker uniek maakt, en streven ernaar individuele capaciteiten en aspiraties te stimuleren om nieuwe uitdagingen samen op te lossen.

Konica Minolta stimuleert een cultuur die personen in staat stelt te floreren en creativiteit, probleemoplossing en innovatie bevordert, wat zich weer vertaalt naar een grotere collectieve intelligentie.

Ga voor de hele tekst naar: Diversity Management Commitment van Konica Minolta Group


Konica Minolta werkt al jaren aan het verbeteren van de gelijkheid en inclusiviteit voor sociale minderheden en aan het bevorderen van een organisatiecultuur die alle leden in staat stelt hun diverse sterke punten te maximaliseren en hun potentieel te verwezenlijken. Sinds de managementintegratie van Konica en Minolta in 2003 hebben we deze inspanningen versneld.

Om onze visie te realiseren en een door de maatschappij herkende, duurzame groei te bereiken, moet Konica Minolta de promotie van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)) bevorderen als één wereldwijde Konica Minolta Group.
 
Tegen deze achtergrond heeft Konica Minolta de Diversity Management Commitment gepubliceerd, waarin het bedrijf haar visie op en toewijding aan diversiteitsbeheer verklaart. Hiermee definieert en bevordert Konica Minolta diversiteit (personen de kans geven te floreren), gelijkheid (verzekeren van gelijke kansen) en inclusiviteit (faciliteren van collectieve intelligentie).
 
De Diversity Management Commitment van Konica Minolta vertegenwoordigt het vaste voornemen van het bedrijf om de diversiteit van al haar belanghebbenden te erkennen en te begrijpen, inclusief leveranciers, partnerbedrijven en leden van de Konica Group over de hele wereld, en samen nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Groepsbrede inspanningen om diversiteit, gelijkheid en inclusie wereldwijd te promoten

 

1. Wereldwijde programma's georganiseerd door Konica Minolta-leden in Europa, de VS en Japan

DEI-medewerkers uit Europa, de VS en Japan komen samen om wereldwijde programma's te organiseren en te implementeren, en zo DEI-inspanningen op groepsbrede basis overal ter wereld te faciliteren. Er is ook een programma voor Japanse leden binnen het thema van het betreffende programma dat samenvalt met de timing van elk wereldwijde programma, waardoor zo veel mogelijk leden zich kunnen aansluiten bij de inspanningen van het bedrijf om diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te promoten.
 
De wereldwijde programma's nodigen Europese en Amerikaanse activisten en deskundigen uit, die zijn gespecialiseerd in het betreffende thema en vooroplopen in de promotie van diversiteit, om op te treden als gastsprekers en panelleden. Dit biedt Konica Minolta-leden waardevolle kansen om te leren van de inspirerende inzichten en nieuwe ideeën van wereldwijd actieve leiders.

 
Wereldwijd programma
Datum Thema Aantal deelnemende landen Aantal deelnemers
Maart 2021 Internationale Vrouwendag: RETHINK EMPOWERMENT 26 683
Juni 2021 Pride-maand: Ontketen de kracht van diversiteit met authenticiteit en solidariteit 22 529
November 2021 RETHINK Our Workplace with Your Voice 35 799
Maart 2022 Internationale Vrouwendag: Doorbreek het vooroordeel Meer dan 10* Ca. 45
Juni 2022 Pride-maand: Het opbouwen en onderhouden van betrokkenheid met netwerken voor medewerkers 24 336
November 2022 Praten over rassen: waarom het nog steeds belangrijk is op de werkplek 27 250
Maart 2023 Internationale Vrouwendag: Omarm gelijkheid
De invloed die vrouwen op de veranderende wereldeconomie kunnen hebben
22 482
 * Het programma werd apart gehouden in Europa, de VS en Azië.

 

2. Introductie van het DEI-trainingstraject in groepsbedrijven over de hele wereld

De Diversity Management Commitment van Konica Minolta Group definieert principes die door Konica Minolta en haar leden moeten worden gehanteerd, en verwijst naar de toewijding van het bedrijf aan deze principes als 'Onze belofte'. Om deze belofte na te komen en de principes in praktijk te brengen, heeft Konica Minolta een op e-learning gebaseerd DEI-trainingstraject geïntroduceerd om leden te helpen zich meer bij DEI-kwesties betrokken te voelen en er meer over te leren.
 
Dit trainingsprogramma is opgezet met de hulp van Europese en Amerikaanse DEI-medewerkers van Konica Minolta, die hun kennis en ervaring op verzoek van de Japanse DEI-medewerkers hebben gecombineerd en de belangrijkste onderwerpen voor de training hebben bepaald om de leden van Konica Minolta te helpen in actie te komen. Het trainingsprogramma is bedoeld om personen te helpen op efficiënte wijze de essentiële DEI-vaardigheden te verwerven om bij de Konica Minolta Group te werken en persoonlijk te groeien.
 
Terwijl de basismodule van het DEI-trainingstraject momenteel in Europa, de VS, China, Maleisië, India, Vietnam, de VAE, Australië en Japan wordt uitgevoerd, wordt het programma in de toekomst wereldwijd geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van de Konica Minolta Group de belangrijkste DEI-onderwerpen begrijpen. De inhoud van het trainingsprogramma zal worden uitgebreid door wereldwijd algemene onderwerpen te combineren met originele onderwerpen die zijn afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden.
 

3. Wereldwijde medewerkersenquête


In Japan voert Konica Minolta sinds het boekjaar 2016 een onderzoek uit om het medewerkerbewustzijn van diversiteit en gelijkheid regelmatig te meten, als onderdeel van haar inspanningen om diversiteit te bevorderen. De resultaten zijn verwerkt in haar activiteiten op het gebied van diversiteit. Vanaf het boekjaar 2017 zijn kwesties met betrekking tot inclusiviteit toegevoegd aan de onderzoeksonderwerpen om de psychologische veiligheid in de organisatie te vergroten en onbewuste vooroordelen te elimineren.
 
Sinds het boekjaar 2021 gebruikt Konica Minolta de wereldwijde medewerkersenquête om problemen te identificeren en de voortgang te meten, met het oog op het promoten van DEI op groepsbrede basis. De enquêtes uit 2021 en 2022 lieten voor 'eerlijkheid' een stijging van 7,1 naar 7,4 zien en voor 'vrijheid van meningsuiting' een stijging van 6,9 naar 7,2, op een schaal van één tot tien.

Contact

Contact

Kevin Maarssen

Marketing Communications Expert

Marketing

kevin.maarssen@konicaminolta.eu

News

News

Konica Minolta is voor het derde achtereenvolgende jaar door Clarivate opgenomen in de Top 100 Global Innovators 2024

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) kondigde aan dat Clarivate PLC, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd globaal bedrijf voor informatievoorziening (Clarivate), Konica Minolta heeft uitgeroepen tot een van de Top 100 Global Innovators 2024...