Onderzoek van Konica Minolta toont de status van digitale transformatie in Europese bedrijven

| 4 maart 2022

De enquête over digitale transformatie van Konica Minolta en Keypoint Intelligence onthult uitdagingen van digitale transformatie en hoe digitalisering mogelijk kan worden gemaakt door uitbesteding

De Covid-19-pandemie heeft vele trends rond digitale transformatie versneld, waardoor bedrijven onder enorme druk kwamen te staan om de infrastructuur voor werken op afstand aan te passen en hun workflows te digitaliseren. Deze plotselinge transformatie heeft de nodige pijnpunten veroorzaakt, vooral voor micro-ondernemingen en MKB's die geen infrastructuur voor werken op afstand hadden en al middelen en budget tekort kwamen. Tegelijkertijd merkten veel organisaties dat uitbesteding een effectief middel is om tekortkomingen in digitale transformatie in hun eigen organisatie aan te pakken. Micro-ondernemingen lopen wat digitale transformatie betreft echter achter. Dit zijn de bevindingen van de enquête over digitale transformatie*, namens Konica Minolta uitgevoerd door Keypoint Intelligence.


Gegevensbeveiliging, gegevensbescherming (AVG), werken op afstand en een tekort aan IT-personeel zijn de grootste uitdagingen
Cyberbeveiligingsrisico's zijn de afgelopen jaren een groeiend probleem geworden en recente trends hebben deze uitdaging alleen maar groter gemaakt: De abrupte verschuiving naar werken op afstand en de toegenomen afhankelijkheid van digitale kaders, in combinatie met hiaten in de infrastructuur en opleiding van werknemers en bedrijven bij het omgaan met deze workflows, zorgden voor een klimaat waarin criminelen goed konden gedijen. Dit wordt ook weerspiegeld in het onderzoek: De bedrijven noemden gegevensbeveiliging de grootste uitdaging (34%). Bijna vier jaar na de introductie van de AVG in mei 2018 blijkt uit het onderzoek ook dat gegevensbescherming (AVG) voor veel bedrijven nog steeds een probleem is (28%). Niet alleen grote bedrijven moeten de AVG-vereisten naleven, ook kleine tot middelgrote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, moeten dit doen. Als we naar andere resultaten van het onderzoek kijken, zien we dat ongeveer een kwart nog steeds problemen heeft met de infrastructuur/IT-diensten voor werken op afstand (26%) en applicaties/software voor werken op afstand (25%). Bovendien was 25% van mening dat het een uitdaging is om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd is er een tekort aan gespecialiseerd IT-personeel (23%) dat deze problemen kan oplossen.
 
Meer dan de helft van de bedrijven besteedt uit
Veel organisaties maken gebruik van externe ondersteuning om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Meer dan de helft van alle organisaties (51%) heeft al minstens een deel van zijn workflows uitbesteed. Bovenaan de lijst met uitbestede activiteiten staan IT-beveiliging en gegevensbescherming (46%). Dit is geen wonder, aangezien organisaties door dergelijke kwesties letterlijk failliet kunnen gaan als ze niet snel en effectief worden aangepakt: beveiliging kan eenvoudigweg niet wachten. Applicatieontwikkeling (34%) en IT-infrastructuur (33%) worden ook vaak uitbesteed. Een verstoring in een van deze gebieden zou leiden tot verlies van productiviteit en potentiële veiligheidsrisico's. De toename van uitbestedingen weerspiegelt de realiteit van een tekort aan geschoolde IT-medewerkers. Veel IT-medewerkers voelen zich momenteel ook overbelast en onder enorme druk, doordat ze moeten overschakelen naar oplossingen voor workflows op afstand en tegelijk de gegevensbeveiliging en naleving moeten behouden.
 
 

quotation marks

Bedrijven, groot en klein, hebben nog heel wat hindernissen te overwinnen op hun weg naar digitale transformatie. Uit ons onderzoek blijkt dat veel organisaties outsourcing een effectief middel vinden om de tekortkomingen in hun eigen organisatie op het gebied van digitale transformatie aan te pakken. Een externe leverancier kan een bedrijf snel en effectief ondersteunen met extra IT-expertise en geschikte IT-oplossingen.

Olaf Lorenz

Head of International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

De meeste bedrijven hebben al een vorm van cloudoplossing toegepast
Een van de digitaliseringsinitiatieven die tijdens de pandemie ook een grote impuls heeft gekregen, is de overstap naar de cloud, vooral omdat dit essentieel is voor hybride en gedecentraliseerd werken. De meerderheid van alle ondervraagde organisaties heeft al een vorm van cloudoplossing toegepast (72%), en was dus al begonnen met digitaliseringsinitiatieven. Als we de gebieden nader bekijken, zien bedrijven de cloud in de toekomst als de belangrijkste infrastructuur voor hun samenwerkingsmanagement (78%), procesmanagement (76%), printmanagement (69%) en contentmanagement (65%).
 
Informatie- en documentbeheer zijn nog steeds chaotisch
Als het gaat om de huidige staat van informatie- en documentbeheer is het niet overdreven om te stellen dat de chaos heerst. Documentopslag is in de meeste organisaties nog steeds niet goed georganiseerd (66%). Veel organisaties gebruiken te veel verschillende platforms in hun workflows, waardoor een overvloed aan mogelijkheden voor silo's en productiviteitsobstakels wordt gecreëerd. De meerderheid is echter van plan om dit op een of andere manier te consolideren (85%).
 
Micro-ondernemingen lopen achter wat digitale transformatie betreft
Hoewel verder uit het onderzoek blijkt dat digitale transformatie een topprioriteit is voor 45% van de bedrijven, varieert dit afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Terwijl 51% van de grote MKB's en 41% van de kleine MKB's transformatie tot prioriteit maken, doet slechts 35% van de micro-ondernemingen dit. Dat micro-ondernemingen zich minder richten op digitale transformatie is ook merkbaar in hun initiatieven voor digitale transformatie. 11% van de micro-ondernemingen is nog niet begonnen met de implementatie van inzet en technologie op het gebied van digitale transformatie. Daarentegen is slechts 3% van de kleine MKB's en 2% van de grote MKB's nog niet met dergelijke initiatieven begonnen. Wanneer we kijken naar bedrijven van alle groottes, is gemiddeld slechts 4% niet begonnen met digitale transformatie. Dit betekent dus dat 96% zich al in een bepaald stadium van digitalisering bevindt. Micro-ondernemingen lopen dus duidelijk achter wat digitale transformatie betreft. En hierdoor lopen ze gevaar een concurrentievoordeel te verliezen.
 
Uitbesteding van beheerde IT-services gaat in de nabije toekomst toenemen
'We denken dat de groeiende complexiteit van het hedendaagse online ecosysteem van de werkplek niet snel verdwijnt, waardoor Keypoint Intelligence concludeert dat het uitbesteden van beheerde IT-services in de nabije toekomst alleen maar belangrijker zal worden', zegt Colin McMahon, Associate Director bij Keypoint Intelligence. 'We zien in deze nieuwe, gedigitaliseerde wereld kansen voor bedrijven van elke omvang, maar vooral voor micro-ondernemingen en kleine tot middelgrote bedrijven (MKB's), om hun personeels- en begrotingstekorten te verhelpen door het idee te omarmen dat niet elk proces intern moet worden afgehandeld. Met de juiste combinatie van gebruik van digitale processen en onderzochte, zorgvuldige partnerschappen kunnen bedrijven hun digitale transformatie verbeteren en zichzelf positioneren om in de toekomst concurrerender te zijn.' 
 
Olaf Lorenz voegt hieraan toe: 'Juist vanwege de complexiteit van de digitale werkplek heeft Konica Minolta de visie van een ‘Intelligent Connected Workplace'. De intelligente verbinding van de verschillende datapunten moet soepele en slimme manieren van werken mogelijk maken, die werknemers ondersteunen en terugkerende en routinematige taken bij hen wegnemen, zodat ze zich kunnen concentreren op productieve taken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze brede portfolio van technologieën, services, oplossingen en consultingexpertise op het gebied van beheerde printservices, informatiebeheerservices, cloudservices of beheerde IT-services, om maar een paar voorbeelden te noemen, waarmee we een holistische blik willen werpen op de digitale werkomgeving en alle gebieden willen integreren en verbinden.'
 
* Over de enquête:
De ‘enquête over digitale transformatie’ van Konica Minolta werd van juli tot september 2021 uitgevoerd in samenwerking met Keypoint Intelligence. Het omvatte 1775 respondenten in België, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Portugal en Roemenië. Deze individuen kwamen uit een grote verscheidenheid aan bedrijfsgroottes, variërend van 1 tot 2 personen (5%) tot 5000 of meer werknemers (9%). Het gemiddelde was 1129 werknemers. De analyse werd opgesplitst in drie bedrijfsgroottes: 1 - 19 werknemers (micro-ondernemingen), 20 - 199 (MKB - klein) en >200 (MKB - groot).
 
 

Whitepaper met gedetailleerde resultaten beschikbaar

De whitepaper met diepgaande resultaten en verdere bevindingen is verkrijgbaar bij Konica Minolta en Keypoint Intelligence.

meer informatie

Outsourcing als enabler voor digitale transformatie

U kunt de infographic van de resultaten van de enquête hier bekijken.

meer informatie

Contact

Contact

Kevin Maarssen

Expert Corporate Communications

Kevin.Maarssen@konicaminolta.eu

Blogs

Blogs

Hoe duurzaam zijn datacenters en clouddiensten?

Steeds meer bedrijven verhuizen hun IT-infrastructuur naar de cloud. Clouddiensten bieden organisaties immers meer flexibiliteit, wat extra aantrekkelijk is in tijden van onzekerheid. Maar zijn clouddiensten en de bijbehorende datacenters ook...