Groene levensloop van onze producten

Konica Minolta houdt bij het ontwikkelen van haar producten continu rekening met de gevolgen voor het milieu. Dat begint al tijdens de ontwerpfase van producten en diensten en zet zich voort tijdens het gehele interne ontwikkelingsproces. Ook als de producten eenmaal zijn uitgeleverd, speelt duurzaamheid een zeer grote rol. En uiteraard recycleren we aan het einde van hun levensduur gebruikte systemen op een verantwoorde manier.

Voorbeeld: CO2-voetafdrukvergelijking tussen de bizhub C25 en zijn voorganger

 

Uit het onderstaande voorbeeld blijkt dat wij onze producten continu verbeteren om de CO2-voetafdruk, gedurende de gehele levensduur, steeds verder te verlagen.

Onze nieuwste A4 MFP bizhub C25 produceert aanzienlijk minder broeikasgassen dan zijn voorganger, de bizhub C20. Dit is het gevolg van een lager verbruik tijdens de productie, verscheping en werking van het apparaat.

In het algemeen kan worden gesteld dat de bizhub C25 ca. 212 kg minder broeikasgassen per jaar produceert dan de bizhub C20 – een waarde die vergelijkbaar is met een afstand van 1656 km gereden met een kleine auto of 1237 km in een vliegtuig.

* kg-CO2e staat voor het gewicht aan broeikasgassen als CO2-equivalent inclusief 6 GHG-gassen (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), zwavelhexafluoride (SF6)