Konica Minolta

België

Giving Shape to Ideas

Gedragsregels van de onderneming

BEDRIJFSINFORMATIE

Het doel van Konica Minolta is te weten wat klanten denken; om hun behoeften vanuit hun perspectief te begrijpen en om de uitdagingen die hun organisaties tegenkomen op te lossen - om zo tot het beste resultaat te komen.

Terug naar het overzicht

Handvest Bedrijfsgedrag van de Konica Minolta-groep

Bedrijven moeten, in aanvulling op hun economische wezen, dat bestaat uit het nastreven van winst door middel van eerlijke concurrentie, een bijdrage leveren aan de samenleving in haar geheel. Op grond hiervan zal de Konica Minolta-groep zich maatschappelijk verantwoord gedragen en ervoor zorgen dat alle directeuren, leidinggevenden en medewerkers de geest van dit handvest onderschrijven.

De directie onderkent dat de uitvoering van de geest van dit handvest haar eigen rol en verantwoordelijkheid is en neemt het initiatief om ervoor te zorgen dat alle directeuren, leidinggevenden en medewerkers dit handvest begrijpen. Bovendien zal de directie voortdurend rekening houden met de opinie van in- en externe groepen en zal ze de invoering van effectieve systemen ter waarborging van ethisch gedrag bevorderen.

Nuttige en veilige producten

 

Wij streven ernaar het vertrouwen van de consumenten en klanten te winnen door maatschappelijk nuttige producten en diensten te ontwikkelen, met de grootst mogelijke aandacht voor veiligheid.

Eerlijke en transparante bedrijfsactiviteiten

 

Wij zullen, in ons streven naar eerlijke en transparante bedrijfsactiviteiten, de wetgeving en de sociale regels eerbiedigen en in overeenstemming met internationale regels en de statuten handelen.

Communicatie met de samenleving en publicatie van informatie

 

Wij zullen op grote schaal met de samenleving communiceren en bedrijfsinformatie eerlijk en adequaat bekend maken.

Bescherming van het milieu

 

Wij erkennen de ernst van wereldwijde milieuonderwerpen en zullen het milieu vrijwillig en positief beschermen.

Bijdrage aan de samenleving

 

Wij zullen, vanuit een wereldwijd perspectief, een bijdrage leveren aan de samenleving met respect voor lokale gebruiken en culturen.

Respect voor medewerkers

 

Wij zullen streven naar prettige werkomstandigheden voor onze medewerkers, zullen zorg dragen voor een veilige werkomgeving en zullen de persoonlijkheid en individualiteit van iedere medewerker respecteren.

Verantwoordelijke acties

 

Indien principes uit dit handvest worden geschonden, zal de directie om het probleem op te lossen, de oorzaak van de schending onderzoeken en, overeenkomstig de geldende bedrijfsprocedures, maatregelen instellen die het hernieuwd optreden moeten voorkomen. De juiste informatie zal snel bekend worden gemaakt. Bovendien zal uitleg over de schending worden gegeven en de verantwoordelijkheid voor de schending zal worden onderzocht. Indien nodig, zullen strikte en rechtvaardige disciplinaire maatregelen worden getroffen, ook ten aanzien van de directie.


Opgesteld op 1 oktober 2003