Konica Minolta

België

Giving Shape to Ideas

MVO Beleid

ORGANISATIE

Als wereldwijde aanbieder van documentoplossingen biedt Konica Minolta producten, oplossingen en diensten aan voor zowel kantoor- als productieomgevingen.

MVO Beleid

De MVO-activiteiten van Konica Minolta zijn gebaseerd op haar managementfilosofie van “het creëren van nieuwe waarde” en op het Handvest Bedrijfsgedrag. De groep streeft ernaar het vertrouwen van de maatschappij te winnen en aan haar verwachtingen te voldoen door verantwoordelijk te handelen ten opzichte van alle belanghebbenden en door bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Konica Minolta is medeondertekenaar van het UN Global Compact, de universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De onderneming is tevens lid van het Global Compact Japan Network (GC-JN). Het beleid van de groep om deze en andere universele principes te respecteren en na te leven, staat beschreven in het Handvest Bedrijfsgedrag van de Konica Minolta-groep. Dit handvest wordt wereldwijd geïmplementeerd en is bedoeld om Konica Minolta overal ter wereld te helpen deze universele principes gestand te doen.