Partnerprogramma

 

Overzicht

De waarde van onze Partners

Wij vinden het belangrijk dat onze Partners hun eigen identiteit bewaren. Elk bedrijf is anders. Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke succesfactoren, die uniek zijn voor die Partner. Een Partner kan heel specifieke expertise hebben op een bepaald gebied. Of misschien is de kracht van een Partner juist de enorme verscheidenheid aan kennis en producten die hij kan aanbieden. Voor Konica Minolta is dat allebei even belangrijk. Diversiteit moet er zijn.

  • Transparant
  • Wederzijdse samenwerking
  • Vakkundigheid en technische expertise
  • Loyaliteit en commitment
  • Verkoopresultaten

Ons Konica Minolta-Partnerprogramma is duidelijk, eerlijk en transparant. Partners zijn zelf verantwoordelijk voor hun partnerniveau en de voordelen die ze daarmee krijgen. Hoe? Door per partnerniveau te voldoen aan enkele specifieke voorwaarden. Het partnerniveau wordt bepaald op basis van een aantal criteria. Op deze manier kan de Partner maximaal zijn eigen kracht als bedrijf blijven uitspelen zonder zich aan ons aan te passen.