Creatief touchpoint voor druckpartner om marktaandeel te vergroten

druckpartner logo

Creatief touchpoint voor druckpartner om marktaandeel te vergroten

Creatief touchpoint voor druckpartner om marktaandeel te vergroten

Druckpartner Druck- und Medienhaus is een uiterst succesvolle drukwerkleverancier gevestigd in Essen, Duitsland. Het bedrijf heeft een geschiedenis van uitbreiding naar nieuwe markten door de nieuwste verfraaiingstechnieken en drukprocessen te omarmen.


De onderneming werd meer dan 40 jaar geleden opgericht als een boek- en offsetdrukkerij. Sindsdien is druckpartner gestaag gegroeid en heeft de onderneming haar dienstenaanbod fl ink uitgebreid. De jaaromzet bedraagt nu meer dan 20 miljoen euro. Met meer dan 120 medewerkers is de onderneming een gerespecteerde full-service dienstverlener voor opdrachtgevers uit zowel de commerciële als de marketingsector. De oplossingen zijn altijd maatwerk voor klanten, waarvan de helft reclamebureaus en de rest directe klanten zijn.


Belangrij kste bedrij fseconomische redenen voor deze investering

druckpartner zocht naar andere manieren om zichzelf in de markt te zetten en zo een breder klantenbestand met marketing- en reclamebureaus voor haar activiteiten op te bouwen. Het is een sector waar medewerkers niet echt nadenken over print of het proces erachter, maar waar ze kij ken naar het resultaat en het product dat ze kunnen “verkopen”. Het verzenden van specifi eke voorbeelden met variabele data, inclusief folietoepassing, en het bieden van een krachtige emotionele beleving werd gezien als een belangrij ke manier om deze specifi eke doelgroep te bereiken. Het vooruitzicht van investeren in technologie om speciale eff ecten te kunnen bieden, werd een belangrij k strategisch initiatief om nieuwe klanten binnen te halen. Het was een belangrijk, vernieuwend marketinginstrumentom de deur naar nieuwe klanten te openen.


De oplossing van Konica Minolta

Na een grondige evaluatie koos druckpartner voor het hoogwaardige JETvarnish 3D Evolution B1 spot-UV vernis- & foliesysteem van MGI, de strategisch partner van Konica Minolta. 


Cruciaal was het vermogen van het apparaat om aantrekkelijke afdrukken te maken die levendiger en tastbaarder zijn. Op een eenvoudige manier kunnen zowel digitale als off set afdrukken voorzien worden van spotcoatings, gedefi nieerde gebieden geacentueerd worden en 3D-eff ecten toegevoegd worden. Glamoureuze eff ecten worden mogelij k wanneer deze gecombineerd worden met de inline hot foil-module.

De introductie van de MGI JV3D Evolution creëerde een uniek verkoopargument voor druckpartner en zorgde daarnaast voor een vereenvoudiging van het productieproces. Het in-house printen en verfraaien van de producten in plaats van deze werkzaamheden uit te besteden, heeft de doorlooptij d bij elke opdracht met twee dagen verkort. Zowel interne als externe logistieke activiteiten zij n overbodig geworden

Belangrijkste voordelen

Allerlei toepassingen zij n nu mogelij k, maar de ideale opdracht voor de MGI JV3D Evolution van druckpartner telt minder dan 1.000 vellen bij orders die een factuurbedrag tussen 200 euro en 500 euro hebben. De JV3D Evolution richt zich ook op nieuwe klanten voor standaard off setopdrachten. Tot recente, grootschalige opdrachten behoren ook de speciale eff ecten op de maxicard die naar klanten van een grote verzekeringsmaatschappij wordt gestuurd en de gepersonaliseerde verjaardagskaart van een belangrijke winkelketen. 


Maar de MGI JV3D Evolution wordt vooral gebruikt voor kleinschalig brochurewerk, boekomslagen en heeft de deur geopend naar de markt voor luxe verpakkingen. Daarnaast zullen er ook seizoensgebonden voordelen zij n, zoals bij voorbeeld met kerstmis.

Maar het grootste voordeel vormde het openen van deuren naar nieuwe markten in de reclame, marketing en creatieve sector. Alleen al in 2017 had druckpartner meer dan 200 gesprekken met bedrij ven in deze sectoren. Dit is een enorme stij ging ten opzichte van oorgaande jaren en een direct resultaat van de investering in het MGI-systeem.


DSC9246
quotation marks

Tegenwoordig wordt print als vanzelfsprekend beschouwd en het is niet echt iets dat veel mensen prikkelt of interesseert, vooral niet in de reclame-, marketing- en creatieve sector.

Peter Zimmermann

Manager Digital Printing, druckpartner

quotation marks

Als we in staat zouden zijn meer dan 200 contacten van hoge kwaliteit te leggen, dan zou dat - kijkend naar ons klantenbestand - een enorm percentage vormen en voor druckpartner een groot succespercentage betekenen. En je weet nooit wat er in de toekomst zal gebeuren - we hopen echt dat het er nog veel meer zullen zijn. Met meer verwerkingscapaciteit zou onze ROI in slechts drie jaar haalbaar zijn.

Klaus Schotte

Sales & Consulting, druckpartner

Belangrij kste voordelen

Belangrij kste voordelenquotation marks

Wellicht kunnen we meer worden gezien als een technologie-evangelist die zijn klanten laat zien wat er met print allemaal mogelijk is. Zo hebben we voorbeeldsets gemaakt omdat het aanraken van verschillende vernisuitvoeringen een geweldige emotionele ervaring is. Die doosjes zijn vervolgens naar potentiële klanten gestuurd. Tijdens een follow-up gesprek waren ze geïnteresseerd in hoe dit was gedaan en dus boden wij aan dit te demonstreren. Als je klanten eenmaal ontmoet, kun je ze allerlei dingen laten zien, zoals de variabele datamogelijkheden in combinatie met folie-effecten, iets wat ze ook geweldig vonden.

Nadine Strotmann

Sales & Consulting, druckpartner

quotation marks

Uiteindelijk komt het allemaal neer op de vraag of de klant bereid is om extra geld uit te geven voor speciale effecten. De MGI JV3D Evolution is een belangrijke nieuwe zakelijke driver en onderscheidt ons van andere bedrijven. Er is nauwelijks sprake van concurrentie. En omdat we nu zelf deze effecten kunnen produceren hebben we de doorlooptijd per opdracht met twee dagen kunnen verkorten.

Gerd Florian

Production Manager, druckpartner