Distributeur voor installatie op afstand


Snel en efficiënt: Collectieve aanpassing van de apparaatinstellingen


Geconfronteerd met voortdurende technische veranderingen en ontwikkelingen moeten ondernemingen hun processen stroomlijnen om de productiviteit te verhogen en hun personeel in staat te stellen routinetaken in een minimum van tijd uit te voeren. Met name beheerders moeten regelmatig een groot aantal instellingen wijzigen en aanpassen om aan nieuwe behoeften te voldoen. Dit is zeer tijdrovend en gevoelig voor menselijke fouten en omissies.

Konica Minolta heeft de Remote Deployment Distributor ontwikkeld om een snelle, externe implementatie van nieuwe instellingen op vrijwel alle apparaten mogelijk te maken. De tool maakt het configureren van instellingen voor meerdere apparaten mogelijk: De vereiste instellingen kunnen eerst in de toepassing worden voorbereid en vervolgens gezamenlijk worden geïmplementeerd op alle gekozen apparaten, zodat IT-beheerders geen vervelende repetitieve taken meer hoeven uit te voeren.


Distributeur voor installatie op afstand

Distributeur voor installatie op afstand

Centralisatie

  • Centraal gereedschap voor apparaatinstellingen
  • Overdracht van instellingen tussen apparaten
  • Inzet van bewerkte informatie
  • Verwerking op afstand
  • Meerdere apparaten
  • Installatie ter plaatse

Apparaat instellingen

  • Algemene apparaatinstellingen
  • Beheerder instellingen
  • SSL-instellingen
  • Beheerder wachtwoord

Get in touch

Get in touch