Inline nabewerking

Benut de mogelijkheden voor een hogere productiviteit en productdifferentiatie

Verhoog uw winst, verkort productietijden en onderscheid uw product met inline nabewerking


Met inline nabewerkingsmogelijkheden kunt u uw winstmarges op printtaken vergroten en tegelijkertijd uw eigen productietijden verkorten, arbeidskosten verlagen, kwaliteitscontrole verbeteren, afval verminderen en energie besparen.

Nabewerking werd traditioneel gezien als een bijzaak en knelpunt in de productie, maar tegenwoordig als een kritieke fase in de productie en een manier om producten te onderscheiden en toegevoegde waarde te creëren. Het is niet ongebruikelijk dat het nabewerken tot wel 40% van de productiekosten genereert en dat bij een slechte kwaliteitscontrole in dit stadium veel toegevoegde waarde verloren gaat.


Dankzij de nieuwe digitale productietechnologie zijn MKB-drukkers gaan beseffen dat het investeren van een relatief bescheiden bedrag aan nabewerkingsapparatuur kan leiden tot aanzienlijke productiviteitsverbeteringen en kostenbesparingen. Resultaten uit een recent rapport van drupa over wereldwijde trends tonen aan dat 48% van de respondenten van plan was te investeren in nabewerkingsapparatuur en dat 40% investeert in het verbeteren van de efficiëntie.