Helder over facturen


Als u een contract heeft voor uw Konica Minolta machines ontvangt u naast de periodieke facturatie ook per 6 of 12 maanden een factuur voor de afrekening van het verbruik. Wij leggen u graag uit hoe deze factuur is opgebouwd in het onderstaande filmpje.

Heeft u toch nog een vraag? Wellicht wordt uw vraag beantwoord bij de veelgestelde vragen over facturatie en contracten, die ook op deze pagina te vinden zijn. Zit uw vraag er niet bij? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via het telefoonnummer op uw factuur.
 

Konica Minolta: Helder over facturen

Als u een contract heeft voor uw Konica Minolta machines ontvangt u periodiek twee soorten facturen, één voor het servicecontract en één voor de betaling. Wij leggen u graag uit hoe deze facturen zijn opgebouwd.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Facturen algemeen

 

Waar staat mijn klantnummer en/of contractnummer vermeld?
U vindt zowel uw klantnummer als uw contractnummer rechtsboven op de factuur.
 

Waar zie ik het factuurnummer?
Het factuurnummer staat dik gedrukt rechtsboven op de factuur achter het woord ‘Factuur’.
 

Waar vind ik de betalingsvoorwaarden terug?
Helemaal onderaan op de laatste pagina vindt u de vervaldatum van de factuur. Op die datum dient het factuurbedrag bij ons op de rekening te staan.
Indien u betaalt via SEPA mandaat staat dit eveneens helemaal onderaan de factuur vermeld.
 

Hoe kan ik mijn facturen voortaan digitaal ontvangen?
Om de wijze van facturatie om te laten zetten van papier naar digitaal stuurt u ons hiertoe een aanvraag per e-mail. U kunt de mail sturen naar info@konicaminolta.be  In de e-mail geeft u bovendien uw klantnummer weer en het mailadres waarop u de facturen wilt ontvangen. Zodra wij uw e-mail ontvangen hebben, passen wij de verzendwijze aan.

Hoe kan ik een kopie van een factuur krijgen?
U kunt uw huidige en vorige facturen 24/7 bekijken en printen via ons “eCommerce” klantenportaal. Meld u gratis aan op eCommerce.konicaminolta.be 
 

Meerverbruikfacturen en tellerstanden

 

Wat is een meerverbruikfactuur?
Periodiek rekenen wij het aantal afdrukken dat u daadwerkelijk heeft gemaakt af. Op basis van de huidige en vorige tellerstanden wordt het in die periode gemaakte aantal afdrukken berekend. Het aantal gemaakte afdrukken wordt vervolgens gecorrigeerd met het aantal afdrukken dat in uw periodieke servicebedrag meegenomen is.
 

Hoe komt het aantal te verrekenen afdrukken tot stand?
Op basis van de huidige en vorige tellerstanden wordt het in die periode gemaakte aantal afdrukken berekend. Het aantal gemaakte afdrukken wordt vervolgens gecorrigeerd op het aantal afdrukken dat in uw periodieke servicebedrag meegenomen is.
 

Hoe komt Konica Minolta aan de tellerstanden?
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de tellerstanden te komen. Indien uw toestel is uitgerust met software zoals Printfleet of CSRC zijn wij in staat om de tellerstanden op afstand op te halen en in te lezen. Is dat niet het geval, dan ontvangt u het verzoek om de tellerstanden aan te leveren.
 

Waar vind ik de tellerstanden van een toestel?
Dit verschilt per toestel. In de handleiding kunt u nagaan hoe u voor uw toestel(len) de tellerstanden kunt opvragen.
 

Hoe kan ik tellerstanden aanleveren?
U kunt deze eenvoudig aanleveren via onze customer portal door gratis in te loggen op eCommerce.konicaminolta.be

Waarom krijg ik niet voor alle toestellen een formulier voor het aanleveren van tellerstanden?
Niet alle toestellen zijn geschikt voor de software waarmee op afstand tellerstanden uitgelezen kunnen worden.  U krijgt alleen een tellerstandformulier voor de toestellen waarvan we de tellerstand niet op afstand kunnen opvragen.
 

Wat betekent geschatte tellerstanden?
Indien wij niet tijdig uw tellerstanden ontvangen, en wij evenmin in staat zijn om de tellerstanden op afstand op te vragen, zullen de tellerstanden geschat worden (gebaseerd op historisch verbruik). Op basis van deze geschatte tellerstanden zal dan alsnog de periodieke afrekenfactuur opgemaakt worden.

 

Contracten

 

Waar zie ik op mijn factuur hoeveel het servicecontract kost?
Op de periodieke factuur ziet u per systeem en bovendien zowel voor kleur als zwart-wit het maandbedrag. Wanneer het kwartaalfacturatie betreft, wordt het te factureren bedrag vermenigvuldigd met 3 zodat een bedrag per kwartaal ontstaat. In het geval er sprake is van een huurovereenkomst wordt bovendien per systeem het huurbedrag per maand apart vermeld.
 

Waar kan ik zien hoe lang mijn contract (nog) loopt?
U kunt dit nagaan op uw contractoverzicht die u bij de start van het contract ontving. Hierop staat de ingangsdatum en de duurtijd (in maanden of trimesters) van het contract vermeld.  

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw overeenkomst opzeggen door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Hou hierbij rekening met een opzegtermijn van 3 maanden waaraan u contractueel gebonden bent. De 3 maanden opzegtermijn wordt gerekend vanaf einde looptijd van de overeenkomst. U dient dus 3 maanden voor datum einde looptijd uw schriftelijke opzegging toe te sturen.
 

Wat is de opzegtermijn?
De contractuele opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De 3 maanden opzegtermijn wordt berekend vanaf einde looptijd van het contract. U dient dus 3 maanden voor deze datum einde uw schriftelijke opzegging toe te sturen.
 

Wat zijn de gevolgen indien ik het contract niet tijdig opzeg?
Indien wij geen (tijdige) opzegging van u ontvangen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd conform de algemene voorwaarden van uw contract.

Wat gebeurt er als mijn contract beëindigd is?
Nadat uw schriftelijke opzegging door ons is ontvangen, wordt bekeken of de opzegging voldoet aan de voorwaarden van het contract. Nadat dit is geverifieerd, ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met daarin vermeld de expiratiedatum van het contract. Indien het systeem moet worden opgehaald, zal ons expeditiebedrijf contact met u opnemen om een datum af te spreken wanneer het systeem kan worden opgehaald.