Agile werken is meer dan een trend

| 14 juni 2021

Agile werken is meer dan een trend

De wereld verandert voortdurend en technologie evolueert in een stevig tempo. Denk bijvoorbeeld eens terug aan de allereerste navigatiesystemen, het internetbankieren dat ook verder evolueert, apps op je smartphone voor verschillende doeleinden, werken met cloudoplossingen, enzovoort. We verwachten dat alles efficiënt uitgevoerd wordt. Hetzelfde gebeurt in het bedrijfsleven: klanten verwachten zo snel mogelijk de beste en toekomstgerichte oplossingen waarbij steeds rekening gehouden wordt met hun veranderende wensen en behoeften.Om mee te bewegen met deze snelle ontwikkelingen, moeten bedrijven zich wendbaar opstellen en afstand doen van de traditionele manier van werken. En dat is nu precies waar agile (samen)werken om draait. Het is meer dan slechts een trend of modewoord, het staat voor een echte mentaliteitsverandering in het bedrijfsleven. We moeten immers weg van de strakke regels met betrekking tot bedrijfsprocessen en de hiërarchische top-down mentaliteit. Samenwerken, kennis delen, de klant nauwer betrekken bij het proces en voortdurend onszelf bijsturen waar nodig: dat zijn belangrijke kenmerken van agile werken.  

Maar wat betekent agile samenwerken nu precies, wat is de meerwaarde ervan en vooral: hoe doe je dat? In deze blog geven we je graag de nodige uitleg over agile working. 
 

Wat betekent agile werken? 

De term komt van het Latijnse agilis (snel, actief) of agere (doen, verrichten), maar werd in 2001 door een kleine twintig programmeurs geïntroduceerd in de IT-wereld als een snelle, creatieve en klantgerichte manier om tot de juiste oplossingen te komen. Vier pijlers kwamen meer op de voorgrond te staan: 

  • Individuen en interacties in tegenstelling tot tools en processen 
  • Goed werkende producten in tegenstelling tot uitgebreide documentatie en uitleg. Hiermee bedoelen we dat het opleveren van een goed resultaat meer waard is dan uitgebreide documentatie. Het product levert meer feedback op van de klant en daar kan vervolgens snel op ingespeeld worden. Documenten zijn vaak statisch en snel achterhaald wanneer zowel de wensen van de klant als technologie snel evolueren. 
  • Samenwerken met de klant in tegenstelling tot onderhandelen met de klant 
  • Reageren en anticiperen op verandering in tegenstelling tot een vooropgesteld plan volgen 


Agile working speelde voornamelijk een rol binnen  IT-afdelingen, maar wordt nu ook steeds vaker binnen  andere afdelingen geïntroduceerd. Het zorgt voor een ware revolutie binnen organisaties, waardoor er sneller meer succes geboekt wordt.  
 

De voordelen van agile werken 

Agile werken wordt niet zomaar bestempeld als “the way to go”, maar biedt een heleboel interessante voordelen voor zowel jou als werknemer, als voor de organisatie én voor de klant! 

Motivatie 
Agile samenwerken gaat uit van zelfsturende, multidisciplinaire teams met elk hun doel of opdracht. Het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid, de gezamenlijke inbreng per team en mogelijkheid tot bijsturing geeft werknemers meer zelfvertrouwen en motivatie. Het creëert een aangename werksfeer waardoor iedereen gedreven wordt.  

Ook managers gaan zich meer ondersteunend en dienend opstellen tegenover medewerkers in plaats van beoordelend en sturend. Ook dat boezemt vertrouwen in en creëert een gevoel van verantwoordelijkheidszin bij elke teamlid.  

Klantbetrokkenheid en -tevredenheid 
Omdat agile working een hechtere band met de klant impliceert, zal de klanttevredenheid sterk verhogen. De klant wordt niet alleen voortdurend op de hoogte gehouden, maar kan ook op regelmatige tijdstippen feedback geven of extra input inbrengen. Daar kan je dan als agile team snel op reageren en bijsturen waar nodig. De klant voelt zich onderdeel van het project en ziet dat iedereen zich inzet voor de beste oplossing. 

Snellere oplevering 
De traditionele manier van werken met lange opleveringscycli en goedkeuringen van een heleboel mensen, is met agile werken verleden tijd. Je kan immers met een meer wendbare en creatieve aanpak sneller je project opleveren. Het samenwerken in plaats van afzonderlijk ieder zijn/haar taak, zorgt voor een gestroomlijnder proces en nieuwe, verfrissende ideeën. De focus is scherper en er is beduidend minder afleiding door de korte werkcycli. 

Minder risico op verkeerde producten of diensten 
Een multidisciplinaire samenwerking in teams én de voortdurende feedback van de klant waarmee bijgestuurd kan worden, zorgen ervoor dat het eindresultaat voldoet aan de klantwensen. En dat betekent: geen oplevering meer van verkeerde producten of diensten die niet aansluiten bij de behoeften van de klant. 

Bovendien is de kwaliteit van de geleverde resultaten een stuk beter aangezien er voortdurend aanpassingen en testen worden gedaan. Dat in tegenstelling tot de traditionele manier van werken waarbij testen en aanpassingen pas helemaal op het einde plaatsvinden, waardoor de opleveringstermijn verlengd moet worden of waardoor de klant niet helemaal tevreden is. 
 

Agile samenwerken, hoe doe je dat? 

Het loont dus zeker om aan de slag te gaan met agile werken en samenwerken, maar hoe gaat dat precies? Er bestaan verschillende frameworks en werkwijzen waar bedrijven gebruik van kunnen maken om agile samenwerken zo goed mogelijk te ondersteunen. De meest gebruikte werkwijzen zijn Scrum en Kanban. 

Scrum 
Scrum is een framework voor agile werken waarin een zelfsturend team in korte cycli of sprints werkt aan bepaalde projecten. Binnen ieder team zijn er vaste rollen te verdelen:  

  • Scrum Master  
  • Product Owner 
  • Ontwikkelaars of Developers 
  • Stakeholder 


Samen leveren zij in korte sprints de gewenste producten of diensten op. Eerst worden de eisen of user stories van de klant of stakeholder gedefinieerd en geprioriteerd in een lijst. Elke vereiste wordt vervolgens genoteerd op een taakbord. Diegene met de meeste waarde voor de klant heeft de hoogste prioriteit en zal als eerste verwerkt worden in een sprint.  

Aan het eind van alle sprints zou het product of de dienst klaar moeten zijn om te testen. Daarna volgt nog een feedback- en een evaluatieronde, voordat het team aan de volgende sprint begint. Deze korte werkcycli geven je de kans om als team snel de nodige aanpassingen te doen voor het beste resultaat. 

Kanban 
Kanban is een eenvoudige methode om snel een overzicht te krijgen van de verschillende stadia die een product of dienst doorloopt tot aan de oplevering. Deze methode maakt gebruik van het gekende Kanban board waar alle taken en workflows op een visuele manier getoond worden. Taken worden op die manier ingedeeld in minstens 3 stadia, namelijk: ‘to do’, ‘in progress’ of ‘done’. Tussenstadia kunnen natuurlijk altijd toegevoegd worden wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een ‘to review’-fase. 

Op deze manier is iedereen binnen je team op de hoogte van de status van een bepaalde taak of een onderdeel van het project. Er ontstaat een natuurlijke samenwerkingsflow zonder dat de taak ergens vastloopt en het project zo vertraging oploopt.  

Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken die agile werken kunnen ondersteunen. 

Het gebruik van open offices 
Geen aparte kantoorhokjes meer, maar een open ruimte waar iedereen met elkaar kan communiceren en interageren over projecten en opdrachten. Steeds meer bedrijven kiezen voor deze indeling, want het zorgt ervoor dat de muren tussen afdelingen letterlijk verdwijnen. Daardoor wordt het werken in multidisciplinaire teams gestimuleerd en kan men samen zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de klant.  

Innovatieve IT-technologieën  
Het groeiende succes van tools als Microsoft Teams of Slack zal ongetwijfeld niet aan je voorbijgegaan zijn, zeker nu we door Covid-19 allemaal thuis aan het werk zijn.  Samenwerken met collega’s en klanten moet plotseling op een andere manier geregeld worden. Ook andere IT-oplossingen zoals Trello en Jira zijn handige tools om agile samen te werken. Aan de hand van boards en dashboard weet je steeds waar in het proces een bepaald project zich bevindt en wat er nog gedaan moet worden. Je wisselt continu de benodigde informatie uit met collega’s uit je agile team. 
 

Onze agile adviezen 

We willen je graag nog enkele adviezen meegeven om je goed te voelen in een agile werkomgeving en je met veel enthousiasme te kunnen concentreren op het leveren van de beste resultaten:  

Agile (samen)werken is een proces, je zal dus niet meteen de gewenste resultaten bereiken. Fouten zijn er om uit te leren en bij te sturen waar nodig. Zo kom je uiteindelijk tot de best mogelijke oplossing. Sterker nog, een regelmatige ‘wat is er fout gegaan?’-sessie kan voor volgende projecten vruchten afwerpen. Dat is waar agile werken om draait: onder de loep nemen, bijsturen en weer verdergaan. 
 
Gun jezelf en je team de nodige tijd om het werken in korte cycli onder de knie te krijgen. Ook hier is het trial and error en dat is het leerrijkst.  

Tot slot is het belangrijk om te weten dat agile werken aan een stevige opmars bezig is. Niet alleen IT-afdelingen, maar ook HR, marketing en sales gaan steeds vaker aan de slag met deze wendbare en toekomstgerichte aanpak waarbij de klant en samenwerken centraal staan.   

Werk jij graag in een organisatie waarin agile samenwerken, voortdurend leren en persoonlijke groei centraal staan? Neem dan snel een kijkje op onze vacaturepagina en wie weet word jij onze nieuwe collega.  
 

Blog

Blog

Konica Minolta viert haar succes op drupa met meer dan 200 beursverkopen

Na het demonstreren van end-to-end workflowdemonstraties met betrekking tot de belangrijkste aspecten van toner, inkjet, decoratie, afwerking, etiketten en verpakkingen en het tonen van een holistisch concept van toekomstige trends op drupa 2024...