Konica Minolta identificeert vijf belangrijke trends die de digitale werkplek in 2024 zullen vormgeven en beïnvloeden

| 26 januari 2024

De voortdurende evolutie en uitbreiding van de digitale werkplek was gedurende 2023 zeer duidelijk. Het is een cruciale rol blijven spelen in het succesvol maken van werken op afstand, het transformeren van het moderne kantoor in een geografisch verspreide maar verenigde ruimte, en daarmee het bevorderen van de trend van hybride werken die veel sectoren blijft ondersteunen. Bredere factoren, zoals de wereldwijde noodsituatie met betrekking tot het klimaat, de escalerende kosten van levensonderhoud en inflatie, gecombineerd met geopolitieke conflicten en oorlogen, zullen ook in 2024 hun invloed uitoefenen op de digitale werkplek. Terwijl organisaties en bedrijven ernaar streven om kosteneffectief en concurrerend te blijven en tegelijkertijd te voldoen aan de veranderende verwachtingen en behoeften van werknemers, naast de aanhoudende uitdagingen van het tekort aan vaardigheden, zal het belang van technologie voor de digitale werkplek blijven groeien. Daarnaast zal de rol hiervan bij het waarborgen van werknemerstevredenheid, het behoud van werknemers en het aantrekken van talent steeds belangrijker worden.


Trend 1: Intelligent gebruik van Artificial Intelligence (AI) en machine learning voor de automatisering van geschikte taken
Door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen die AI of machine learning gebruiken, kunnen arbeidsintensieve of tijdrovende en repetitieve taken worden geautomatiseerd, waardoor werknemers meer capaciteit krijgen voor productievere taken. De markt voor AI zal wereldwijd groeien van $ 298.246,87 miljard US dollar in 2024 tot $ 1.847.495,6 biljoen US dollar in 2030. Bijna de helft van de werknemers (45%) voorspelde dat AI in de komende jaren een 'significante' verandering in hun baan zou veroorzaken, terwijl meer dan een derde zei dat ze zich overweldigd en bezorgd voelen door deze veranderingen.[1] De invoering van geautomatiseerde systemen moet dan ook op een intelligente, ethische, tactvolle en zorgvuldige manier gebeuren om ervoor te zorgen dat de productiviteit van werknemers wordt verhoogd, terwijl tegelijkertijd hun rechten in acht worden genomen en rekening wordt gehouden met de bredere opvattingen en zorgen van de samenleving.
 
Konica Minolta werkt momenteel aan de integratie van meer AI in haar Intelligent Information Management-oplossingen. Het doel is om nog meer automatisering mogelijk te maken om werknemers te ontlasten van zware, tijdrovende taken, bijvoorbeeld in het proces voor het vastleggen van documenten, waarbij zonale OCR (Optical Character Recognition), waarvoor eerst uitgebreide training vereist is, kan worden vervangen door AI, die geen training vereist, om informatie uit documenten te halen. Konica Minolta werkt momenteel ook aan individuele OpenAI-services voor het samenvatten, synthetiseren, coderen en analyseren van Excel-spreadsheets. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om documenten automatisch samen te vatten, ondersteuning te bieden bij het brainstormproces of voorspellingen te doen.
 
Trend 2: Gegevensprivacy en -beveiliging
De NIS2-richtlijn van de EU (richtlijn netwerk- en informatiesystemen 2022) is op 16 januari 2023 in werking getreden en moet uiterlijk op 17 oktober 2024 in alle EU-lidstaten in nationale wetgeving zijn opgenomen. Het heeft als doel de cyberveerkracht van Europese exploitanten van kritieke infrastructuur en essentiële diensten te versterken. Gezien de aanhoudende dreiging – cyberaanvallen zijn met name in 2023 opnieuw drastisch toegenomen (volgens het meest recente onderzoeksrapport van Check Point[2] zijn wekelijkse cyberaanvallen in het eerste kwartaal van 2023 wereldwijd met 7% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor) – en tegen de achtergrond van NIS2 zullen veel bedrijven zich nog beter moeten beschermen om de veerkracht van kritieke systemen en processen te verbeteren. Ook klanten leggen de lat hoger: De meerderheid (87%) van de consumenten zegt geen zaken te willen doen met een organisatie als ze zich zorgen maken over de beveiligingspraktijken van die organisatie.[3]
 
Organisaties moeten met name geavanceerde cyberbeveiligingsmaatregelen overwegen, zoals verificatie op basis van meerdere factoren, versleuteling en veilige cloudopslagoplossingen om de veiligheid te waarborgen. Dit is waar de professionele ondersteuning van een professionele beveiligingspartner zoals Konica Minolta een groot verschil maakt met services zoals identiteits-, data- en endpointbescherming, beheerde back-upbeheerservices en bewaking en beheer op afstand.
 
Trend 3: Welzijn en betrokkenheid van werknemers
Werknemers zijn de meest waardevolle hulpbron van een organisatie en een positieve en productieve relatie moet worden gekoesterd en uitgebreid. Het welzijn en de betrokkenheid van werknemers is van cruciaal belang, vooral in een talentenmarkt met steeds meer concurrentie. Een situatie die zal worden verergerd door de veranderende verwachtingen van de werknemers van Gen Z (49% kiest hun werk/werkgever op basis van persoonlijke waarden[4]), de vergrijzende bevolking (tussen 2015 en 2050 zal het aandeel 60-plussers wereldwijd bijna verdubbelen, van 12% naar 22%[5]) en het tekort aan vaardigheden[6], wat ook de bestaande werknemers steeds meer onder druk zet. Flexibele werkregelingen, ondersteuning van de geestelijke gezondheid, het bieden van een geschikte digitale werkervaring en middelen voor een betere balans tussen werk en privéleven zijn allemaal essentieel als onderdeel van de ‘zorgplicht' voor werknemers.
 
Konica Minolta heeft bijvoorbeeld het Flourish-programma, waarin het alle aspecten van de werkervaring ondersteunt, zoals persoonlijke ontwikkeling en groei, gezondheid en welzijn, en het vieren van talent en prestaties. Konica Minolta bevordert ook diversiteit, rechtvaardigheid en de inclusie van alle werknemers, bijvoorbeeld met programma's als Woman2Lead en ShePlus, de ontwikkeling van ERG's (Employee Resource Groups) zoals het LGBTQ+-netwerk VIBRANT, of vergroting van de bewustwording voor invaliditeitsintegratie. Bovendien maakt de organisatie een flexibele benadering mogelijk van werken op kantoor, thuis of een hybride optie, voor een betere balans tussen werk en privé. 
 
Trend 4: Verdere samenwerking in de cloud
Hybride werken en werken op afstand wordt mogelijk gemaakt door op de cloud gebaseerde communicatie- en samenwerkingssystemen. Verdere implementatie en verfijning van deze systemen zal ervoor zorgen dat het personeel soepel en productief blijft samenwerken. De markt voor samenwerkingssoftware heeft een jaarlijkse groei van 2%[7]. Het segment met de hoogste groei van samenwerkingstools bestaat uit teamwork-apps voor mobiele apparaten waarmee werknemers op elke locatie succesvol kunnen samenwerken[8].
 
Als Microsoft Cloud Solutions Partner kan het geaccrediteerde expertteam van Konica Minolta organisaties van elke omvang en elk type helpen om de volledige communicatie- en samenwerkingsvoordelen van het assortiment Microsoft-tools te realiseren. Dit geldt ook voor Microsoft 365, inclusief Microsoft Teams, waarmee bedrijven hun werknemers beter kunnen organiseren en beter met hen kunnen communiceren.
 
Trend 5: Duurzaamheid en het waarborgen van technologie en werkplekpraktijken kunnen dit beter ondersteunen
Met het oog op de klimaatverandering zal het duurzaamheidsaspect een steeds belangrijkere rol spelen bij het overwegen van de digitale werkplek in 2024. De vraag is in wezen in hoeverre de digitale transformatie met haar technologieën en veranderende werkplekpraktijken een drijvende kracht kan zijn achter verbeterde duurzaamheid op de werkplek. Eén van de meest tastbare voorbeelden van digitalisering die het verbruik van hulpbronnen minimaliseert en aanzienlijke voordelen biedt voor de bedrijfsprestaties, is wellicht de vermindering van het papiergebruik in bedrijfsprocessen, vooral wanneer u bedenkt dat de verspilling van een organisatie voor gemiddeld 50% uit papier bestaat.[9] Cloud- en samenwerkingstools maken samenwerking op afstand mogelijk, waardoor u niet meer naar kantoor hoeft te reizen of in het vliegtuig hoeft te stappen voor vergaderingen. Met name cloudgebaseerde oplossingen kunnen duurzamer zijn dan lokale oplossingen, mits rekening wordt gehouden met bepaalde factoren (energieverbruik, waterverbruik, levensduur van apparaten, digitale opschoning). Cloudservers die werken met 100% hernieuwbare elektriciteit verbruiken bijvoorbeeld slechts de helft van het CO2-equivalent per jaar per server in vergelijking met lokale servers die werken op hernieuwbare elektriciteit. Lokale servers die niet werken op hernieuwbare elektriciteit, verbruiken zelfs zes keer zoveel.[10]
 
Met de Intelligent Connected Workplace-benadering, die zich richt op digitale samenwerking en intelligente, papierloze processen, probeert Konica Minolta meer rekening te houden met het duurzaamheidsaspect. Naast Microsoft 365-samenwerkingsoplossingen biedt het bedrijf ook hosting van Infrastructure as a Service (IaaS) en Software as a Service (SaaS) in eigen datacenters, die ISO14001-gecertificeerd zijn en volledig op hernieuwbare energie draaien. Voor de noodzakelijke servicebezoeken vertrouwt Konica Minolta op het visuele afstandsbedieningsinstrument AIRe Link, waarmee sinds 2020 al 23.567 bezoeken ter plaatse, 911.295 reiskilometers en 330 ton broeikasgasemissies zijn bespaard[11].

 

quotation marks

Naarmate de werkplek blijft evolueren en veranderen, zullen we waarschijnlijk nog meer vertrouwen op technologie en slimmere manieren van werken die profiteren van de voordelen van automatisering. Als gevolg van wereldwijde onrust en aanhoudende economische druk, gecombineerd met uitdagingen voor de lange termijn zoals de toenemende noodsituatie met betrekking tot het klimaat en de wereldwijde vergrijzing van de bevolking, zijn flexibele en duurzame werkmethoden nog nooit zo belangrijk geweest. Daarom wil Konica Minolta de ontwikkeling van de digitale werkplek grondig ondersteunen. Ons Intelligent Connected Workplace-portfolio is ontworpen om met één deskundige leverancier aan al deze behoeften te voldoen, zodat organisaties zich met een gerust hart op hun kernactiviteiten kunnen concentreren.

Olaf Lorenz

Head of International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe


[1] Nearly half of European workers expect AI to 'significantly' impact their jobs by 2024, Euronews, 2023, https://www.euronews.com/next/2023/09/13/nearly-half-of-european-workers-expect-ai-to-significantly-impact-their-jobs-by-2024  

[2] Global Cyber Attacks Rise by 7% in Q1 2023, Infosecurity Magazine, 2023, https://www.infosecurity-magazine.com/news/global-cyber-attacks-rise-7-q1-2023/

[3] 50 Eye Opening Data Privacy Statistics for 2023, Enzuzo, 2023, https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-statistics
 

[4] For Millennials And Gen Zs, Social Issues Are Top Of Mind—Here’s How Organizations Can Drive Meaningful Change, Forbes, 2021, https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/07/22/for-millennials-and-gen-zs-social-issues-are-top-of-mind-heres-how-organizations-can-drive-meaningful-change/?sh=54e2d6cb450c  

[5] Ageing and health, WHO, 2022, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health  

[6] Commission report finds labour and skills shortages persist and looks at possible ways to tackle them, European Commission, 2023, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10619  

[7] Collaboration Software - Worldwide, Statista, 2023, https://www.statista.com/outlook/tmo/software/productivity-software/collaboration-software/worldwide#revenue 

[8] 70 Essential Online Collaboration Software Statistics: 2023 Market Share Analysis & Data, Finances Online, 2023, https://financesonline.com/online-collaboration-software-statistics/  

[9] Paper Waste Facts, The World Counts, 2023, https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts

[10] The Carbon Footprint of Servers, Go Climate, 2022, https://www.goclimate.com/blog/the-carbon-footprint-of-servers/

[11] Per januari 2023

Contact

Contact

Kevin Maarssen

Marketing Communications Expert

kevin.maarssen@konicaminolta.eu

News

News

Ontdek het potentieel van intelligente technologieën met Konica Minolta op drupa

Met de meest geavanceerde end-to-end smart factory digitale productielijnen die ooit in het openbaar zijn getoond, staan Konica Minolta en MGI met hun gezamenlijke aanwezigheid op drupa (Stand A65, Hal 8B) tussen 28 mei en 7 juni voor een...