Enabling Carbon Neutrality

Verminder uw ecologische impact

Verminder uw ecologische impact

Konica Minolta compenseert de onvermijdelijke CO2-uitstoot tijdens het printen op kantoor en in de productie tegen redelijke prijzen. Wij betalen voor de productie en het transport van het product, terwijl de klant de kosten voor het compenseren van de uitstoot die tijdens het gebruik van het apparaat wordt geproduceerd, voor zijn rekening neemt. De klant krijgt een emissiecertificaat waarin staat hoeveel CO2 is bespaard, als bewijs van de CO2-compensatie. 


De vijf eenvoudige stappen voor een succesvolle koolstofcompensatie met Konica Minolta zijn de volgende:
 

  1. Meld u aan voor het 'Carbon Neutrality' programma
  2. Afdrukken zoals gewoonlijk met Konica Minolta apparaten
  3. Konica Minolta berekent de totale CO2-uitstoot van elk apparaat over zijn levenscyclus.
  4. Konica Minolta compenseert deze emissies met een CO2-compensatieproject.
  5. U krijgt een emissiecertificaat met vermelding van de bespaarde CO2-uitstoot.


De voordelen voor onze klanten zijn onder andere het behalen van hun eigen milieudoelstellingen, het verminderen van hun ecologische voetafdruk, het bewijzen van hun inzet voor de bescherming van het milieu en het verbeteren van hun bedrijfsimago. 

In het 'Enabling Carbon Neutrality Programma' werkt Konica Minolta samen met de internationale klimaatbeschermingsdeskundige ClimatePartner, waardoor de transparantie en veerkracht van het programma is gewaarborgd. Samen met ClimatePartner steunen we een 'Gold Standard' gecertificeerd carbon offset project met behulp van windenergie in Vader Piet, Aruba, in de Caribische Zee. Door gebruik te maken van de windenergie op het eiland vermindert het project de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 150.000 ton CO2 per jaar. Sinds de start van het 'Enabling Carbon Neutrality' programma in 2015 hebben de deelnemers meer dan 2,5 miljoen kg CO2 gecompenseerd. Dit cijfer omvat klanten in heel Europa, verschillende evenementen en beurzen, en interne compensatie.

Get in touch

Get in touch