Groene technologieën

WIJZIG KEUZE

Simitri HD - de door Konica Minolta zelf ontwikkelde toner

Tegenwoordig wordt 99,6% van de kleurentoners en 96,5% van de monochrome toners van Konica Minolta gepolymeriseerd – de hoogste score in de sector. De gepolymeriseerde toner Simitri HD is niet alleen bij de productie, maar ook tijdens het gebruik en de recyclage aanzienlijk minder belastend voor het milieu. Het biomassagedeelte is CO2-neutraal tijdens de recyclage.

Simitri HD – productie van groene toner

Konica Minolta zet zich continu in om de belasting op het milieu van haar geavanceerde technologieën tot een minimum te beperken en tegelijkertijd de efficiëntie door talloze milieuvriendelijke innovaties te verhogen.

Door het produceren van toner met behulp van polymerisatie wordt het milieu aanzienlijk minder belast, d.w.z. tot wel 33% minder CO2 dan bij de traditionele tonerproductie.

Simitri HD – gebruik van groene toner

Omdat de deeltjes van gepolymeriseerde toner zo fijn zijn, is veel minder toner nodig dan bij via verpulvering verkregen toner, en dus ook minder grondstoffen. Bovendien is voor de gepolymeriseerde toner Simitri HD een veel lagere fusingtemperatuur vereist. Beide aspecten dragen aanzienlijk bij aan een verlaging van de hoeveelheid energie en bijbehorende CO2-uitstoot.

Simitri HD – recyclage van groene toner

Een belangrijk ingrediënt van Simitri HD-toner is biomassa, dat tijdens de recyclage CO2-neutraal is. Tevens vermindert het de koolstofvoetafdruk van Simitri HD en de kantoortoestellen van Konica Minolta. Al vanaf het eerste moment dat de Simitri-toner in 2000 werd geproduceerd, bevatten de gepolymeriseerde toners van Konica Minolta bijna 10% biomassa, d.w.z. plantaardig materiaal. Vanuit koolstofneutraal oogpunt gezien is de uitstoot bij de afvalverwijdering van toner ook aanzienlijk lager, dankzij dit plantaardige aandeel. Koolstofneutraal verwijst naar de doelstelling dat door uitgebalanceerde maatregelen helemaal geen koolstof meer wordt uitgestoten. Omdat het aandeel aan biomassa in gepolymeriseerde toner CO2 absorbeert voordat het weer grondstof wordt, is de hoeveelheid uitgestoten CO2 gelijk aan de hoeveelheid gebonden CO2.