Konica Minolta maakt al 20 jaar op rij deel uit van de FTSE4Good Index Series en is al zeven jaar op rij door het GPIF opgenomen in alle ESG-indexen

| 19 september 2023

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) maakt 20 jaar op rij deel uit van FTSE4Good Index Series, een van de bekendste indexen voor duurzame investering ter wereld. Konica Minolta is ook voor het zevende achtereenvolgende jaar opgenomen in alle zes de indexen van Responsible Investment (RI) van het Japanse GPIF (Government Pension Investment Fund)[1]. Deze zes indexen zijn de FTSE Blossom Japan Index, de FTSE Blossom Japan Sector Relative Index, de MSCI Japan ESG Select Leaders Index, de MSCI Japan Empowering Women Index, de S&P/JPX Carbon Efficient Index en de Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index.


Duurzaamheidsstrategie van Konica Minolta
Duurzaamheid is nu wereldwijd een algemeen thema en sinds de fusie van Konica en Minolta in 2003 heeft het bedrijf duurzaamheid gepositioneerd als kernelement van de managementstrategie. Recenter, in 2020, evalueerde Konica Minolta haar eigen impact op de hele samenleving en het milieu om kansen en risico's te identificeren en zo te werken aan een duurzamere samenleving in 2030. Daarom heeft Konica Minolta vijf wezenlijke kwesties geïdentificeerd waaraan aandacht moet worden besteed om waarde te creëren in de maatschappij, namelijk:
  • Verbeteren van de werktevredenheid en de bedrijfsdynamiek
  • Ondersteunen van een gezond, kwalitatief hoogwaardig leven
  • Garanderen van sociale zekerheid en veiligheid
  • Aanpakken van klimaatverandering
  • Efficiënt gebruikmaken van beperkte middelen
 
Konica Minolta werkt met name aan het realiseren van deze wezenlijke kwesties in al haar bedrijfseenheden.
 
Binnen de professionele printsector draagt het verminderen van transport, opslag, afval en hulpmaterialen door het aanbieden van technologieën die de productie van de juiste hoeveelheid op het juiste moment en op de juiste locatie mogelijk maken, bij aan het aanpakken van klimaatverandering (wezenlijke kwestie) en het effectief gebruiken van beperkte hulpbronnen (wezenlijke kwestie).
 
Binnen haar industriële activiteiten werkt het bedrijf bijvoorbeeld aan het oplossen van het probleem waarbij de vaardigheden van topmedewerkers worden overgedragen door het inspectieproces te automatiseren, dat afhankelijk is van de vaardigheden van ervaren medewerkers op productielocaties, en arbeidskrachten te besparen, en bij te dragen aan een hogere kwaliteit van eindproducten, en de werktevredenheid en bedrijfsdynamiek te verbeteren (wezenlijke kwestie). Daarnaast dragen technologieën die signalen van ongelukken in magazijnen en fabrieken opsporen en voorkomen bij aan het garanderen van sociale zekerheid en veiligheid (wezenlijke kwestie).
 
Via de activiteiten op het gebied van gezondheidszorg draagt Konica Minolta ook bij aan de ondersteuning van een gezond, kwalitatief hoogwaardig leven (wezenlijke kwestie) door middel van medische precisiezorg en vroegtijdige opsporing en diagnose.
 
Door deze inspanningen streeft Konica Minolta ernaar bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's), terwijl de ontwikkeling van het bedrijfsleven en de menselijke samenleving wordt vergemakkelijkt.
 
FTSE4Good Index Series
De FTSE4Good Index Series, die werd geïntroduceerd door FTSE Russell, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mondiale indexaanbieder en vermeldt bedrijven over de hele wereld die grote inspanningen op het gebied van milieu, sociale en bestuurskundige praktijken (ESG) demonstreren, en biedt beleggers en RI-fondsen een middel om bedrijven te selecteren met goede vooruitzichten op het gebied van duurzaamheid voor investeringen.
 
FTSE Blossom Japan Index
De FTSE Blossom Japan Index is opgericht om Japanse bedrijven met uitstekende prestaties in ESG op te nemen, en werd geselecteerd door GPIF, 's werelds grootste publieke pensioenfonds, als een van de ESG-indexen voor zijn passieve investeringsstrategie.
 
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
De FTSE Blossom Japan Sector Relative Index is een uitgebreide ESG-index waarin Japanse bedrijven zijn opgenomen die zijn geselecteerd op basis van beoordelingen van de omvang van de milieu-impact van bedrijven en hun beheersing van de risico's van klimaatverandering, evenals de ESG-beoordelingen van FTSE Russell. Deze index werd in 2022 door het GPIF ingevoerd als ESG-index.
 
MSCI Japan ESG Select Leaders Index en MSCI Japan Empowering Women Index
De MSCI Japan ESG Select Leaders Index en de MSCI Japan Empowering Women Index zijn ESG-indexen die in 2017 werden geïntroduceerd door MSCI Inc., een in de VS gevestigde mondiale ESG-onderzoeks- en indexaanbieder.
 
S&P/JPX Carbon Efficient Index
De S&P/JPX Carbon Efficient Index werd gezamenlijk gelanceerd door S&P Dow Jones Indices, een van 's werelds grootste indexaanbieders, en Japan Exchange Group, Inc. Met TOPIX als benchmark, is het ontworpen om de blootstelling aan grootverbruikers van koolstof te verminderen, terwijl het risico-/rendementprofiel gelijk blijft aan dat van hun benchmarks.
 
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index
De Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index is een van de indexen voor genderdiversiteit van Morningstar, een Amerikaanse aanbieder van onderzoek en beheerde services voor beleggingen. Het maakt gebruik van gegevens en evaluatiemethoden van Equileap en is ontworpen om investeringen mogelijk te maken die zijn gericht op bedrijven met een genderdiversiteitsbeleid als onderdeel van hun bedrijfscultuur en bedrijven die hun medewerkers gelijke kansen bieden, ongeacht hun geslacht. Deze index werd in maart 2023 door het GPIF ingevoerd als ESG-index. 

Referentie: Evaluatie door externe partijen
Konica Minolta is momenteel opgenomen in de wereldwijde ESG-indexen en staat hoog in de ESG-ratings, zoals hieronder weergegeven.
 
FTSE4Good Index Series (VK) Achtereenvolgens opgenomen in de index sinds de fusie van Konica Minolta in 2003
FTSE Blossom Japan Index (VK) Opgenomen in de index sinds de oprichting in 2017
FTSE Blossom Japan Sector Relative IndexVK Opgenomen in de index sinds de oprichting in 2022
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (VS) Opgenomen in de index sinds de oprichting in 2017
MSCI Japan Empowering Women Index (VS) Opgenomen in de index sinds de oprichting in 2017
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index (VS) Opgenomen in de index sinds de oprichting in 2023 (Gecertificeerd als de hoogste Groep 1
Dow Jones Sustainability Index (VS) Asia Pacific Index (DJSI Azië-Pacific): Opgenomen in de index sinds 2009
S&P/JPX Carbon Efficient Index (VS, Japan) Opgenomen in de index sinds de oprichting in 2018
S&P Global Sustainability Yearbook (VS) Opgenomen in het Duurzaamheidsjaarboek sinds 2011
Corporate Knights (Canada) Gerangschikt in de top 100 van meest duurzame bedrijven ter wereld (2011, 2019-2023)
ISS ESG (VS) De hoogste Prime Status sinds 2011
CDP (VK) Opgenomen in de Climate A-lijst
(2013-2014, 2016-2017, 2020-2022)
 
 
DE OPNAME VAN KONICA MINOLTA, INC. IN EEN MSCI-INDEX EN HET GEBRUIK VAN MSCI-LOGO'S, HANDELSMERKEN, SERVICEMERKEN OF INDEXNAMEN IN DEZE INDEX VORMEN GEEN SPONSORING, GOEDKEURING OF PROMOTIE VAN KONICA MINOLTA, INC. DOOR MSCI OF EEN VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN.
 
DE MSCI-INDEXEN ZIJN HET EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN MSCI. MSCI EN DE MSCI-INDEXNAMEN EN -LOGO'S ZIJN HANDELSMERKEN OF SERVICEMERKEN VAN MSCI OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN.
 
Morningstar, Inc., en/of een van haar gelieerde ondernemingen (individueel en collectief 'Morningstar') heeft Konica Minolta, Inc. toestemming gegeven om het Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt-logo ('Logo') te gebruiken om kenbaar te maken dat Konica Minolta Inc. voor het aangewezen beoordelingsjaar in het bovenste kwintiel zit van bedrijven die deel uitmaken van de Morningstar® Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt IndexSM ('Index') op het gebied van genderdiversiteit op de werkplek. Morningstar stelt het Logo uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar voor gebruik door Konica Minolta, Inc. Het gebruik van het logo door Konica Minolta, Inc. mag niet worden geïnterpreteerd als een onderschrijving van Konica Minolta, Inc. door Morningstar, of als een aanbeveling, aanbod of aansporing tot het kopen, verkopen of onderschrijven van effecten verbonden aan Konica Minolta, Inc. De Index is ontworpen om de genderdiversiteit op de werkplek in Japan te weerspiegelen, maar Morningstar geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de Index of de daarin opgenomen gegevens. Morningstar biedt geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de Index of het Logo, en wijst uitdrukkelijk alle garanties op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik met betrekking tot de Index, de daarin opgenomen gegevens of het Logo als zodanig af. Zonder het voorgaande te beperken, is Morningstar of een van diens externe contentproviders in geen geval aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de Index of het Logo, zelfs als Morningstar op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De naam Morningstar, de naam van de Index en het Logo zijn handelsmerken of servicemerken van Morningstar, Inc. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

[1] Het Government Pension Investment Fund (GPIF) is een onafhankelijk bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer en de administratie van de pensioen- en nationale pensioenreservefondsen van de werknemers en staat onder controle van het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn.
 
 

Contact

Contact

Kevin Maarssen

Marketing Communications Expert

kevin.maarssen@konicaminolta.eu

News

News

Konica Minolta door Quocirca uitgeroepen tot marktleider in cloud print services

Konica Minolta is benoemd tot marktleider in Quocirca's beoordeling van het Cloud Print Services Landscape, 2024, vandaag gepubliceerd. In het rapport wordt gewezen op de brede en groeiende toepassing van Cloud Print Management-oplossingen...